Μια εφαρμογή για σχεδίαση, υπολογισμούς και αξιολόγηση υπέργειων δεξαμενών αποθήκευσης πετρελαίου.

Παρέχει στους χρήστες ακριβή σχέδια για νέες δεξαμενές αλλά και αξιολόγηση υφιστάμενων εγκαταστάσεων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης το API-650 παράρτημα A, E, F, M, P, και S, όπως και το API-653 παράρτημα B.

Ο υπολογισμός λαμβάνει υπόψη του φορτίσεις από άνεμο και σεισμό. Απαιτήσεις ΑΡΙ 2000 4.3.

Διαθέσιμα υλικά ΑΡΙ από το 1998 έως 2008.

Περιλαμβάνει επίσης δοκούς στήριξης, σχεδίαση κωνικής οροφής, παραμένουσα διάβρωση κλπ.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

1) Steel Oil Storage Tank Design
2) Analysis Output and Reports
3) Complete Unit Flexibility
4) API Standards 650 and 653
5) API 2002 4.3 for Venting
6) Allowable Fluid Heights
7) Nozzle Loads and Flexibilities
8) Carbon and Stainless Steel
9) Extensive Material Databases
10) Wind Loads and Anchorage
11) Seismic and Support Settlement Loads
12) Shell Course Thicknesses
13) Supported Cone Roofs
14) Cone, Dome and Umbrella Roof Thicknesses

ΤΟΜΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Σχεδίαση βιομηχανικών εγκαταστάσεων, Σωληνώσεων και Εξοπλισμού, Πετροχημικά, Χημικά, Ενέργεια και Επεξεργασία Νερού

Ας ξεκινήσουμε!

Στείλτε μας μήνυμα και θα σας καλέσουμε να σας ενημερώσουμε για τη κατάλληλη λύση για την εταιρία σας.